Departament de Filosofia - Edifici B Campus de la UAB - 08193 Bellaterra

Silvia de Bianchi

Després de rebre el doctorat en Filosofia a la Universitat de Roma “La Sapienza”, vaig treballar com a postdoc al Regne Unit (University College London), Alemanya (Universitat Siegen i TU Dortmund) i França (ENS París). El 2014 em vaig traslladar a Barcelona i vaig treballar com a becària Marie Curie al Centre d’Història de la Ciència de la UAB. L’any 2017 vaig ingressar al Departament de Filosofia com a Ramón y Cajal Fellow. Els meus interessos de recerca inclouen qüestions epistemològiques que sorgeixen en la filosofia i ciències naturals d’Immanuel Kant, així com en les obres científiques i filosòfiques de Hermann Weyl. Estic interessada en desenvolupar metodologies que integrin la història i la filosofia de la ciència i en l’exploració de com funcionen els models en la pràctica científica.