Departament de Filosofia - Edifici B Campus de la UAB - 08193 Bellaterra

Cristian Moyano  (Barcelona, ​​1992) és filòsof i doctor en ciència i tecnologies ambientales per l’ICTA-UAB.  Actualment és investigador postdoctoral al Departament de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Les seves principals àrees d’investigació són la bioètica i la filosofia moral. La seva tesi doctoral dirigida per l’Angel Puyol i la Filka Sekulova, analitza els límits eticopolítics de l’Enfocament de les Capacitats (Capabilities Approach) des de la perspectiva de l’alimentació, la salut i l’ecologia. Per consolidar la seva recerca, durant el 2019 va realitzar una estança de tres mesos al University College London.

Entre els seus articles, ha publicat recentment «Investigando en animales para producir alimentos más éticos: los límites morales de la carne cultivada» a la Revista de Bioètica i Dret, núm 51, març 2021. També ha estat acceptat com a ponent en diversos congressos internacionals, com el  2017 EACME Annual Conference (Barcelona) EurSafe Congress 2018 (Viena) i 2021 (Friburgo, (Un) CommonWorlds: Human-Animal Studies Conference 2018 (Finlàndia) o 2019 HDCA Conference (Londres).

A més de la seva trajectòria acadèmica, és membre del Comité d’Ètica Assistencial de l’Hospital Trueta de Girona i vicepresident de la ONG Red de Transición (el hub espanyol del movimient ecologista “Transition Towns”).