Departament de Filosofia - Edifici B Campus de la UAB - 08193 Bellaterra

Què és el GEHUCT?

El Grup de Recerca GEHUCT (Grup d’Estudis Humanístics sobre la Ciència i la Tecnologia) realitza una activitat de recerca interdisciplinària al voltant de les relacions entre ciència, tecnologia i societat, sota les òptiques coordinades de l’ètica i l’epistemologia.

La recerca actual gira a l’entorn de la filosofia de la salut pública. La salut pública conté diferents problemes filosòfics que tractem d’una manera interdisciplinària a través de seminaris, congressos, debats públics amb experts en salut pública i epidemiologia, i publicacions indexades.