Departament de Filosofia - Edifici B Campus de la UAB - 08193 Bellaterra

Història del GEHUCT

El GEHUCT comença la seva història l’any 2005, quan va esdevenir Grup Consolidat (SGR) del sistema de recerca català. El grup inicial reuneix a investigadors del Departament de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona en l’àmbit de la Filosofia moral i la Filosofia de la Ciència.

De l’any 2005 fins al 2009, el tema de recerca va ser la inclusió de l’error en els processos de coneixement, una recerca en la qual van participar també experts en Didàctica de la Ciència, liderats per Mercè Izquierdo. L’any 2008 vam organitzar a Barcelona el Congrés Internacional Herror.08, que va reunir investigadors com ara John D. Lantos (University of Missouri-Kansas City School of Medicine), Charles Bosk (University of Pennsylvania), Catherine Z. Elgin (Harvard University), Jutta Schickore (Indiana University), Deborah Mayo (Virginia Tech) i Henry Petrosky (Duke University). D’aquest congrés va sorgir la publicació Anna Estany, Victòria Camps & Mercè Izquierdo (eds.). Error y Conocimiento: la Gestión de la Ignorancia. Comares: Granada, 2012.

De l’any 2010 al 2013, l’objecte de recerca del grup van ser les relacions entre neurociència, ètica i epistemologia. D’aquest període, destaca la celebració d’una Jornada sobre Neuroètica que va reunir a especialistes nacionals sobre el tema, com ara Adela Cortina, Arcadi Navarro, Ignasi Morgado, Lydia Feito i Pompeu Casanovas.

A partir de 2014, el GEHUCT ha estat molt més productiu i ha consolidat la recerca al voltant de la filosofia de la salut pública. Durant aquest període, hem organitzat diversos workshops i la I Barcelona Conference on Philosophy of Public Health, el maig del 2016. També hem comptat amb la col·laboració de prestigiosos investigadors internacionals com ara Norman Daniels (Harvard University), Paul Thagard (Univesrity of Waterloo), Sridhar Venkatapuram (King’s College London), David Teira (UNED), Alex Broadbent (University of Johannesburg), Atocha Aliseda (UNAM), Ildefonso Hernández (Universidad Miguel Hernández), Miquel Porta (UAB), José Lázaro (Universidad Autónoma de Madrid), Gerd Gigerenzer (Max Plank Institute for Human Development), Miguel Angel Royo (Instituto de Salud Carlos III de Madrid), Begoña Román (Universitat de Barcelona) i Joan Benach (Universitat Pompeu Fabra).

Les últimes publicacions col·lectives del grup sobre aquest tema són A. Estany i A. Puyol (eds.). Filosofía de la epidemiologia social, Madrid: CSIC, 2016; i J. Vallverdú, A. Estany i A. Puyol (eds.). Philosophical and methodological Debates in Public Health, Springer Verlag, en preparació (previst per a 2018).