Departament de Filosofia - Edifici B Campus de la UAB - 08193 Bellaterra

Jordi Riba va fer estudis de filosofia i de dret a la UAB i a la UB, i es va doctorar a la UAB amb una tesi sobre la filosofia moral de Jean Marie Guyau, dirigida per Victòria Camps. Va fer estades predoctorals a la Université de Bordeux i a la Universitat de Nuremberg-Erlangen i desprès del doctorat amb beques de la Generalitat de Catalunya i del Ministerio de Educación y Ciencia va ser investigador post-doctoral a la Ecole Normale Supérieure de Fontenay (Paris), el Centre de Recherches politiques de la Sorbonne y el Departament de Filosofia de la Universitat Paris. És membre fundador del Laboratoire “Logiques contemporaines de la philosophie” de dita universitat i professor convidat permanent d’aquesta mateixa universitat Paris. Actualment és professor del departament de filosofia de la UAB i el coordinador per Europa de la Xarxa internacional NosOtros, i dedica la seva recerca als temes relacionats entre la salut i la democràcia.