Departament de Filosofia - Edifici B Campus de la UAB - 08193 Bellaterra

Oriol Farrés

Oriol Farrés Juste és investigador postdoctoral docent a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Va elaborar la seva tesi doctoral sobre La construcció de la ciutadania republicana (2008) i va fer una estada a la Universitat de Califòrnia (Davis) l’any 2003. Va treballar com a professor associat a la Universitat de Girona i a l’ensenyament mitjà. Actualment és el coordinador del Màster en Reptes de la Filosofia Contemporània (UAB) i el coordinador de l’Ateneu de l’Alliance Française de Sabadell. També es professor consultor a l’Instituto de Altos Estudios Universitarios (IAEU) i professor al Programa de Màsters en Marketing i Distribució de la UAB.

Les seves àrees de recerca són l’ètica i la filosofia política. Entre les seves publicacions, destaquen “La laicidad en una democracia agonística” (dins La fe en la ciudad secular, Trotta, 2014) i “El trasfondo económico de la ciudadanía” (dins Democracia sin ciudadanos, Trotta, 2010). I també els últims articles “La amistad cívica en Aristóteles. Concordia y fraternidad”, Anales del seminario de historia de la filosofía, Vol. 32-Nº 1,  p. 41-67, 2015; “Trazas de la fraternidad”, Arbor. Ciencia, pensamiento y cultura, CSIC, (en revisió, 2016); y “Ideología y epidemiología”, dins Filosofía de la epidemiología social (Ángel Puyol y Anna Estany editores) Editorial CSIC (en prensa, publicació prevista el 2016).